Vi är Leader Evolve

– katalysator för
framtidssäkert ledarskap

Vårt DNA

I ett paradigm av accelererande förändring och växande komplexitet hjälper vi ledare och organisationer att framgångsrikt och kontinuerligt anpassa, transformera och evolvera verksamheten för att långsiktigt maximera totalt värde i ekosystemet – värde för kunder, medarbetare, partners, samhälle, miljö och ägare.

Vi erbjuder program, rådgivning och utvecklingsinitiativ som bygger kapacitet för kontinuerlig transformation, som möter det nya paradigmet och utmanar det gamla, och som hjälper ledare och organisationer att utveckla kritiska framtidsförmågor som medvetenhet, autenticitet, adaptabilitet, systemförståelse, resiliens, kreativitet och mod.

Vår filosofi

Framtidens sätt att utveckla, leda och organisera ser radikalt annorlunda ut än dagens
De organisationer som maximerar totalt värde i sitt ekosystem och som kontinuerligt och adaptivt evolverar, kommer leda in i framtiden
Det handlar inte om vad din organisation kan utan hur snabbt ni lär er
Vertikalt växande människor utmanar gamla paradigm, driver nytt meningsskapande och möjliggör kritisk transformation och evolution
Inget genuint nytt uppstår utan förvirring och motstånd, och inget förändras i grunden om inte din organisationskultur förändras
Ju mer komplexitet och förändring din organisation står inför, desto viktigare är ett djupt meningsfullt syfte, tydliga värderingar och en kultur där alla har förmågan att leda och följa
Ju djupare och bredare du utforskar ditt inre system och din yttre värld, desto klokare kan du navigera och desto bättre beslut kan du fatta för helheten
Utforskande ledare förankrade i medvetenhet, autenticitet och mod är organisationens kritiska katalysatorer för evolution, och därmed långsiktig framgång

"Leader Evolve skapades för att hjälpa dig växa 
och matcha ditt ledarskap mot framtiden redan idag.”

Carl Lindeborg, grundare

Våra rötter

Efter 20 års arbete med organisationer i förändringsskeden såg vi att det som hindrar organisationer att förverkliga sig själva, sina mål och sina visioner, handlar om en kollision mellan nya förutsättningar i en föränderlig värld och ett sätt att tänka, organisera och leda som inte längre räcker till.

Leader Evolve föddes med intentionen att hjälpa organisationer och ledare att se och transformera det gamla paradigmet snabbare och mer proaktivt, och därmed skapa kontinuerlig matchning med verksamhetens verkliga behov när det gäller mänskligt växande, ledarskap, kultur och organisering.

Ekosystemet Leader Evolve är grundat av Carl Lindeborg. Carl har mött och arbetat med hundratals organisationer och tusentals ledare i många olika delar av världen. Han har skrivit böcker om ledarskap och varit skribent i Affärsvärlden. Carl har en bakgrund som strategikonsult vid McKinsey & Co. Han har även verkat tio år inom Oxford Leadership och lika länge som programledare vid Handelshögskolan Executive Education.

"Leader Evolve har på ett insiktsfullt och nytänkande sätt engagerat hela vår organisation och hjälpt oss tydliggöra vår kultur och väg framåt."

Catarina Szasz, Bulldozer Kommunikationsbyrå

Vårt universum

Leader Evolve är ett dynamiskt ekosystem av framtidsorienterade partners och en erfaren och nytänkande fakultet. Tillsammans skapar vi upplevelser för verklig utveckling och transformation.

Vår plats för lärande

Platsen för många av våra events och program är Lindeborgs Eco Retreat, en prisbelönt retreat vid vägs ände skapad för att möjliggöra lärande och utveckling.Här odlas den ekologiska lunchen utanför fönstret och din grupp är den enda gruppen här. Du upplever programmen i Ekoladan och Orangeriet, omsorgsfullt ritade av White Arkitekter. Lindeborgs Eco Retreat är ledande i utvecklingen av hållbara ekosystem och klimatpositiv drift, och värmer alla byggnader med hjälp av pyrolysteknologi som reducerar mängden CO2 i atmosfären samtidigt som du upplever ditt program.

Läs mer om Lindeborg Eco Retreat