Agneta Dieden

Agneta har lång erfarenhet av att arbeta med ledningsgrupper, ledarutveckling och coaching. Med över femton års erfarenhet inom team och ledarutveckling bidrar Agneta med sin erfarenhet och visdom för att ta teamet och individerna till djupare insikter och ett hållbart ledarskap. Sedan 2011 arbetar Agneta med att designa och leda program för chefer från hela världen inom organisationen Oxford Leadership.

Tidigare har Agneta arbetat nio år på IBM som kundansvarig säljare och på IBM Finansservice. Hon har också varit partner i ett internationellt executive search företag där hon bidrog till att utveckla företaget till ett betydelsefullt företag på den svenska marknaden.

Agneta har en bakgrund som civilingenjör i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska högskola, studier i psykologi från Stockholm universitet och är diplomerad terapeut från Psykosyntesakademin. Hon är också ICF diplomerad coach (PCC) och certifierad i ORSC- organization and relationship systems coaching.

Agneta finner kunskap och inre visdom i kontakten med naturen. Hon har sökt i Indien, hos shamanarena i Peru, på vision quest i Death Valley men återvänder alltmer till den fantastiska rikedom som vi har i norra Sverige, i Lappland. Dit tar hon gärna ledare eller till sin andra själsliga hemvist som är Italien.