Leader Evolve stödjer
transformation av ledarskap

och kultur i organisationer
som vill evolvera

I det nya paradigmet är alla ledare och alla är följare

Behöver ni evolvera er organisationskultur för att ha kapacitet att blomstra i en komplexare framtid? Vill ni på riktigt bygga en kultur där alla medarbetare växer? En kultur av högt engagemang, genuin öppenhet, gemensamt ansvar, självorganisering i större utsträckning och ständigt utforskande av begränsningar och möjligheter.

För denna transformation finns inget facit. Skiftet sker iterativt inifrån och ut genom hela organisationen. Det handlar om djup förståelse och samstämmighet om syfte och värderingar. Det handlar om att människor lär sig mer om sig själva, varandra och världen allt snabbare, och tillsammans skapar mening på nya sätt, det vi kallar vertikal utveckling. Det betyder nya mindset, nya vanor och nya frigörande strukturer.

En möjliggörande organisationskultur
är framtidens största konkurrensfördel.
Den går varken att automatisera,
digitalisera eller kopiera.

Carl Lindeborg, grundare Leader Evolve

Evolutionspartner i Ekosystemet Leader Evolve

Leader Evolve är ett nära stöd i utvecklingen av ledarskap och kultur för organisationer som medvetet vill driva evolution inifrån och ut, som vill att alla ska kunna leda och följa.

Unikt nätverk

Du är del av ett noga utvalt nätverk av ett antal organisationer som alla har framtidsorienterad ”vertikal” utveckling och transformation av kultur och ledarskap gemensamt. I detta nätverk får du möjlighet att utbyta erfarenheter, fylla på med de allra senaste perspektiven från Leader Evolves ekosystem och även direkt influera utvecklingen av programmen som dina medarbetare deltar i och växer med.


Skräddarsytt för dina behov

Din verksamhet får tillgång till individuell rådgivning som hjälper dig ta ut riktningen för den utveckling du vill se och säkerställa både kontinuitet och adaptabilitiet över tid.

Leader Evolve kan även bistå med ”Team Evolution” där vi faciliterar eller skräddarsyr workshops och retreats för allt från ledningsgruppen till hela verksamheten som en del i en större utvecklingsrörelse.

Vill du växa din kultur och ditt ledarskap och är nyfiken på att bli en del av Leader Evolves Ekosystem, kontakta oss och berätta om dina unika förutsättningar.

Kontakta oss

Evolutionspartner i Ekosystemet Leader Evolve

Som “Evolutionspartner” säkerställer du kontinuitet i det kulturella växande du driver genom att fler medarbetare ges nya perspektiv, insikter och verktyg i de program och utvecklingsinitiativ som Leader Evolve erbjuder.

“Leader Evolve har genom sin kunskap, gedigna erfarenhet och ödmjukhet 
hjälpt oss att hitta vår egna väg framåt. Som katalysator till vår process har 
vi tillsammans navigerat företaget dit vi vill.

Helena Hessle, VD Zozium AB

Vill ni fylla på med de allra senaste perspektiven från Leader Evolves ekosystem och även 
direkt influera utvecklingen av programmen som dina medarbetare deltar i och växer med. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss