Lasse Wrennmark

Lasse är medgrundare och partner av Oxford Leadership LTD som under 20 har fokuserat på att utveckla meningsdrivna organisationer och skapat samstämmighet mellan individens syfte, organisationens syfte och dess strategier.

Under 25 år har Lasse samlat på sig en bred erfarenhet av att jobba med ledare och organisationer från olika kulturer runt om i världen.

Lasse är en entreprenörssjäl och har startat 6 bolag. Genom detta kan han dela personliga erfarenheter av framgång och motgång. Han är en efterfrågad föreläsare runt om i världen med fokus på autentiskt ledarskap och självledarskap.

Lasse drivs av ett stort intresse för det mänskliga medvetandet och hur vi kan utveckla det så att vi kan ta bättre beslut för helheten och av en stark övertygelse att organisationer och dess ledare har en viktig roll att spela för en bättre värld.

Transform business for good.