Lyft produktivitet och välmående utifrån din “ultradian cycle”

Arbetslivet verkar vara skapat för människor som är linjära i sin energinivå. Vi förväntas ha en hög och stabil energi hela dagen och klara av att leverera hög kvalitet i uppgift efter uppgift. Problemet är att vår biologi drar åt helt motsatt håll. Vi är cykliska i vår natur och optimal produktivitet, välmående och personlig hållbarhet handlar därför om att i cykler under arbetsdagen varva perioder av högfokuserad produktivitet med perioder av mental återhämtning.

Alla känner vi till att vi har en dygnsrytm med naturlig vakenhet på dagen och naturlig sömnighet på natten. Detta är vår ”circadian cycle”. Du upplever förmodligen att din energi även varierar under dagens ljusa timmar. Vid vissa tillfällen läser du om samma mening i rapport du ska igenom tre gånger innan du disciplinerat kämpar dig vidare i textflödet eller så försöker du hitta en kreativ lösning i mötet men den växeln finns liksom inte där just då. Andra gånger har du hyperfokus i din läsning och klarhet och kreativitet i mötet kommer helt naturligt. Det finns många faktorer som kan påverka dessa upplevelser men en faktor som alltid finns i bakgrunden är var du just för ögonblicket är i din ”ultradian cycle”.

Redan på 50-talet upptäckte forskaren Nathaniael Kleitman att kroppens energinivå rör sig i cykler om 90-120 minuter. Vi ser dessa ”ultradian cycles” i sömn men också i tillstånd av vakenhet. Under arbetsdagen varvar kroppen perioder av hög energi på ca 90 min med perioder av låg energi på ca 20-30 min. När energin går ned och vi ändå envist fortsätter arbeta, går vi mot kroppens behov och vi får kämpa. Fokus, kreativitet och effektivitet går ned och om vi gång på gång missar att lyssna på vårt naturliga återhämtningsbehov blir vi trötta eller i värsta fall utmattade när arbetsdagen är slut. Dessutom har vi förmodligen fått ett resultat av lägre kvalitet speciellt om vi arbetar med komplexa frågeställningar som kräver nytänkande och fokus.

Fundera en stund, hur ser din energi ut över dagen? När är du som bäst? När är det som motigast att få något gjort? Hur ser ditt mönster ut? Om du vill kan du rita upp det i en graf med tid på ena axeln och energinivå på andra. Nästa steg blir att söka möjligheterna att följa ditt naturliga mönster och därmed optimera dig själv genom dagen.

Fem tips för att dra nytta av kroppens cyklikalitet

  • Matcha arbetsuppgifter mot mentalt och fysiskt tillstånd – när planerar du in de uppgifter där du behöver vara på topp? Vilka uppgifter är enklare och kan passa vid andra tillfällen?
  • Lyssna på kroppens signaler regelbundet under dagen och lär känna din cykel – vad får du för feedback? När är du mentalt skärpt och redo för produktivitet? När är det svårare att tänka klart och behålla fokus? När vill kroppen återhämta sig?
  • Dela in dagen i cykler som följer din naturliga rytm så långt det är möjligt. Förmodligen innebär det en produktiv period om ca 90 min följt av 20 min uppbyggande vila, återhämtning, paus.
  • Vid uppgifter som kräver en hög nivå av fokus, dela in varje 90 minutersperiod i mikrocykler om ca 25 min arbete och 5 min vila
  • Etablera och förfina strategier för återhämtningsperioderna med t ex meditation, promenad, dagsljus, natur, avspänning, social interaktion eller en tupplur

 

Prova gärna att vara extra medveten om ditt tillstånd vid olika tidpunkter på dagen och försök kontinuerligt anpassa dig till det kroppen behöver under den närmsta veckan eller två. Se det som ett experiment med potentiellt stor avkastning.

Förmodligen kommer du märka att ditt system och din prestation optimeras när du följer din ”ultradian cycle” allt bättre. De regelbundna och biologiskt naturliga återhämtningsperioderna under dagen gör dig betydligt vassare när det är dags att kliva in i nästa produktivitetsperiod. Dessutom kommer du slippa behöva ta ut stora och onaturligt ackumulerade återhämtningsblock under kvällar och helger, och istället även här följa ditt naturliga energimönster med perioder av full skärpa och full energi. Detta är en av nycklarna till hållbar prestation.

 

Carl Lindeborg, grundare Leader Evolve

Vill du utveckla din medvetenhet om dynamiken i kropp och sinne, läs gärna mer om programmet Search Inside Yourself – ett mindfulness baserat program som bygger emotionell intelligens, utvecklat för av och för anställda på Google