Vuxenutveckling och Rekrytering

Välkommen till två tankeväckande dagar som ger en grundförståelse för vertikal utveckling (Adult Development Theory) och hur det kan appliceras på organisationens arbete med attraktion och urval av rätt medarbetare för just er kontext.

I kursen ingår även ett 90 minuter enskilt möte tillsammans Mats Eklund i Stockholm, där du får möjlighet att efter workshopen utforska din egen vertikala utvecklingsnivå – med specifikt fokus på ledarskap

Att delta i Leader Evolves program innebär en personlig utmaning med avsevärda möjligheter till personlig utveckling. Arbetssamt men mycket värdefullt.

Johan Lassing, grundare Qamcom Technology

Om programmet

Er organisation verkar i ett exponentiellt förändringsparadigm, dvs en värld som evolverar i en accelererande takt, varför kontinuerlig utveckling av medarbetare inte längre är tillräckligt för att säkerställa fortsatt relevans och uthållighet.

Morgondagens organisationer kommer att vara dem som förmår att attrahera personer som vid sidan av rollspecifika egenskaper besitter med stor utvecklingspotential. De behöver dessutom möjliggöra vertikala utvecklingssteg hos samtliga medarbetare oavsett vilken nivå dessa befinner sig i idag.

I programmet får du dag ett kunskap i hur du identifierar din egen och andras vertikala utvecklingsnivå  genom en resa genom en människas potentiella utvecklingssteg. Vi blandar teori med interaktiva övningar för att integrera insikter och perspektiv.

Under dag två utgår vi från dessa insikter när vi fördjupar oss i hur din organisation kan attrahera och selektera medarbetare med ”rätt” vertikal utvecklingsnivå givet den kontext och de krav rollen ”faktiskt” erbjuder/ställer.

Programinnehåll

Vuxenutveckling och Rekrytering består av två intensiva och interaktiva dagar, där du får många möjligheter att utforska din egen samt nuvarande och potentiella medarbetares vertikala utvecklingsnivå. Som deltagare får du djupare insikt i:

 • Grunderna i vuxenutvecklingsteori – hur ett mänskligt liv innebär att vara under ständig rekonstruktion. Vi är inte ”Human Beings” utan vi ”Become Human”.
 • Hur vertikal utveckling av medarbetare och ledare är nödvändigt för att kunna bemästra den ökade föränderlighet och komplexitet som de flesta organisationer upplever just nu.
 • Hur personer identifierar och sammanställer omvärldsinformation för att genomföra intentioner utifrån deras vertikala utvecklingsnivå.
 • Hur det kommer sig att det ibland kan vara svårt att förstå personer som agerar från en vertikal utvecklingsnivå som skiljer sig från din egen.
 • Varför vertikal personlighetsutveckling, till skillnad från ”vardagsutveckling”,
  är energikrävande, förvirrande och ibland till och med skrämmande.
 • Hur du kan komma vidare själv och/eller hjälpa andra att utvecklas vertikalt.
 • Hur attraktivt ert budskap till talangmarknaden uppfattas på olika utvecklingsnivåer.
 • Hur urvalsprocessen blir mer träffsäker om intervjumetodik och rollbeskrivning tar utgångspunkt i den kontext som ”faktiskt” erbjuds och vilken minsta utvecklingsnivå som kandidaten därför måste ha uppnått för att bli lyckosam.

Programmet ges på svenska med delvis engelskt material.

Programmet leds av Carl Lindeborg och Mats Eklund.

Vem kommer du möta?

Deltagarna i detta program arbetar med utveckling och/eller rekrytering av människor, t ex som chef eller i HR-funktion. Tillsammans representerar ni en rad olika organisationer och roller vilket ger stor diversitet och ett rikt utbyte av erfarenheter och perspektiv. Gruppen är begränsad till maximalt 8 deltagare.

Pris, anmälan och mer information

Kommande program

Datum ej bestämt – hör av dig vid intresse

Tid och plats

Programmet börjar kl 09.30 dag 1 och avslutas kl 16.30 dag 2.

Plats är Lindeborgs Eco Retreat utanför Nyköping, 1 h 20 min från Stockholm med bil eller tåg och taxi, och 30 min från Katrineholm där tåg ansluter till t ex Göteborg.

Lindeborgs Eco Retreat är vackert belägen vid vägens ände i direkt anslutning till skog, äng och sjö, och en miljö perfekt för lärande och reflektion. Här möter du ett rikt ekosystem, klimatpositiva lösningar och vegetarisk gourmetmat som odlas utanför dörren.

Läs mer om Lindeborgs här. 

Investering

15 900 kr
 • 2-dagars fördjupningsprogram
 • 90-minuters coachande samtal med Mats
Anmälan Jag vill gärna veta mer Kostnad för boende i enkelrum och helpension tillkommer med 2 800 kr. Boende på Lindeborgs Eco Retreat i mån av plats, annars på närliggande hotell. Moms tillkommer.

Anmälan till Vuxenutveckling och Rekrytering

Ja, jag/vi anmäler oss till det här programmet!

Melker hjälper dig gärna om du har frågor kring
programmet eller din anmälan, kontakta honom här.

  Fakturauppgifter

  Övrigt


  Villkor & integritetspolicy

  Jag vill gärna veta mer