EPISODE #01

1. Lasse Wrennmark

Om Framtidens Ledarskap

Det här är ett samtal om framtidens ledarskap tillsammans med en av de mest erfarna och kloka ledarskapskonsulter jag har träffat, Lasse Wrennmark.

Lasse är “co-lead” för Oxford Leadership, ett globalt nätverk av ledarskapskonsulter, och har jobbat internationellt med utveckling av ledare och organisationer i mer än 20 år. Dessförinnan drev han som entreprenör ett antal egna bolag.

Under samtalet talar vi bland annat om:

  • Varför framtidens ledarskap är annorlunda
  • Vad vi pratar om idag inom ledarskap och organisation som vi inte pratade om för 10 år sedan
  • Vad som krävs av oss som människor och ledare för att kunna vara relevanta, hållbara och effektfulla i en allt mer komplex värld.
  • Betydelsen av det autentiska ledarskapet
  • Hur man medvetet kan tydliggöra sin inre ledarskapskompass
  • Kraften i genuint syftesdrivna organisationer
  • Ett paradigmskifte vi bara är i början av där organisationer lämnar gamla hierarkiska modeller och går mot självorganiserande ekosystem
  • Vanor och ”practices” för framtidens ledare

 

Personligen tänker jag att vi ser spännande strömningar i hur vi tänker kring liv och ledarskap, och det enda vi kan vara säkra på är att kontexten och vad som fungerar kommer fortsätta att förändras. Som ledare är vår utmaning att vara öppna, nyfikna och proaktiva i detta skifte.

Jag hoppas och tror att du i detta samtal får inspiration och pusselbitar som hjälper dig framåt i din proaktiva egen utveckling.

Varma hälsningar,
Carl Lindeborg

“För att hitta din inre kompass så behöver du lära dig titta inåt.”
Lasse Wrennmark