Leading High Performing Teams

Samarbete är grunden för tillväxt och innovation in i framtiden. Leading High Performing Teams, skapat av Oxford Leadership, är ett nytänkande 3-dagarsprogram som bygger din förmåga att skapa, leda och delta i adaptiva, dynamiska och produktiva team.

“In the current business and digital environment, you cannot compete successfully if you don’t cooperate effectively. The LHPT program provides leaders with the essential foundations to create the conditions and the environment for their teams to thrive and drive peak and sustainable performance in the context of the 4th industrial revolution”.

Cyril Legrand, VD Oxford Leadership

Om programmet

Högpresterande team som adaptivt arbetar mot gemensamma mål är avgörande för både resultat idag och transformation för framtiden. Det kan vara team som är stabila över tid eller team som möts för en viss uppgift under en begränsad tid.

Som ledare gör du skillnad genom att skapa optimala förutsättningar för team att utvecklas och evolvera i en allt mer komplex och föränderlig omvärld. Leading High Performing Teams ger dig fördjupad förståelse för teamdynamik och en rad kraftfulla verktyg och processser för att leda och influera team mot en högre nivå av mening, förtroende och resultat.

I en liten exklusiv grupp på upp till 12 ledare från olika branscher och organisationer följer du en beprövad process som varvar presentation av verktyg, perspektiv, konkreta exempel och övningar med dialog och reflektion. Som deltagare arbetar du med din verklighet som ”case” genom programmet och drar nytta av den breda erfarenhet som finns i gruppen.

Programinnehåll och fakultet

Programmet utgår från Master-modellen, sex grundpelare för ett högpresterande och adaptivt team:

 • Meaning (Mening)
 • Adaptability (adaptabilitet)
 • Security (trygghet)
 • Trust (förtroende)
 • Energy (energi)
 • Responsibility (ansvar)

 

Denna process är designad för att utveckla din förmåga att:

 • Öka ditt teams kapacitet att hantera osäkerhet, tvetydighet och komplexitet
 • Accelerera tillit, öppenhet och respekt i teamet
 • Effektivt verka för djupare samstämmighet och ömsesidigt ansvar
 • Frigöra kraften av ett gemensamt syfte och gemensamma värderingar
 • Skapa en kultur som välkomnar meningsskiljaktigheter som en möjlighet att växa
 • Hjälpa teamet tänka i system och proaktivt leda förändring och transformation
 • Kontinuerligt definiera och prioritera det allra viktigaste

Programmet leds av erfarna facilitatorer från Oxford Leadership.

Vem kommer du möta?

Deltagarna i detta program är alla ledare som vill växa och ta nästa steg i sitt ledarskap. Tillsammans representerar ni en rad olika organisationer och roller vilket ger stor diversitet och ett rikt utbyte av erfarenheter och perspektiv. Du får ett starkt och användbart nätverk efter programmet.

Pris, anmälan och mer information

Kommande program

24-26/5 2021

10-12/11 2021

Tid och plats

Programmet börjar kl 10.00 dag 1 och avslutas kl 15.30 dag 3.

Plats är Lindeborgs Eco Retreat utanför Nyköping, 1 h 20 min från Stockholm med bil eller tåg och taxi, och 30 min från Katrineholm där tåg ansluter till t ex Göteborg.

Lindeborgs Eco Retreat är vackert belägen vid vägens ände i direkt anslutning till skog, äng och sjö, och en miljö perfekt för lärande och reflektion. Här möter du ett rikt ekosystem, klimatpositiva lösningar och vegetarisk gourmetmat som odlas utanför dörren.

Läs mer om Lindeborgs här.

 

Investering

23 900 kr
 • Alla sessioner
 • Kursmaterial
Anmälan Jag vill gärna veta mer Kostnad för boende i enkelrum och helpension tillkommer med 5500 kr. Boende på Lindeborgs Eco Retreat i mån av plats, annars på närliggande hotell. Moms tillkommer.

Anmälan till Leading High Performing Teams

Ja, jag/vi anmäler oss till det här programmet!

Olivia hjälper dig gärna om du har frågor kring
programmet eller din anmälan, kontakta henne här.

Fakturauppgifter


Villkor & integritetspolicy

Jag vill gärna veta mer