Leader Evolve Acceleration Journey

15 dagar

Kanske har det aldrig varit mer krävande att leda en verksamhet än idag. Samtidigt har möjligheterna att göra skillnad för dig som ledare aldrig varit större. Leader Evolve Acceleration Journey är ett unikt program för dig som vill skapa större ringar på vattnet och kontinuerligt transformera dig själv och din organisation för att kunna leda in i framtiden.

Om programmet

Trots att förändringstakten i många branscher är hög kommer det förmodligen aldrig mer gå lika långsamt idag. Och hastighetsökningen är exponentiell. Som ledare står du inför paradoxen att optimera kortsiktigt för att säkra leveransen idag och parallellt arbeta långsiktigt och transformativt för att säkerställa en relevant och framgångsrik verksamhet även i framtiden.

Denna acceleration kräver nya och fördjupade ledaregenskaper. Som framtidens ledare har du en tydlig inre kompass att luta dig mot. Du har förmågan att navigera genom förändring, förvirring och kaos utan att förlora dig i det. Du växlar snabbt perspektiv mellan det stora och det lilla, framtiden och här och nu. Du kan hålla paradox, tänka systemiskt, och engagera och leda din verksamhet mot en långsiktig vision som förmodligen handlar om att bli något ni aldrig varit tidigare.

Utveckling i detta perspektiv handlar inte om kontinuerlig förbättring utan evolution mot ett nytt sätt att tänka och vara som ledare. Leader Evolve Acceleration Journey är ett unikt och transformerande program som erbjuder ett brett spektrum av perspektiv, förhållningssätt, fördjupande frågeställningar och praktiska verktyg designade för att hjälpa dig göra nästa skifte i ditt ledarskap och bygga kapacitet för att guida din verksamhet framåt på ett ”framtidssäkert” sätt.

I en liten exklusiv grupp på upp till 12 seniora ledare kommer du tillsammans med internationell fakultet utforska dina viktigaste utmaningar och möjligheter. Vi knyter din verklighet till programmet och programmet till din verklighet. Parallellt bygger du ett mycket starkt nätverk av framtidsledare.

Redan efter tre moduler märker jag skillnad i hur jag tänker kring ledarskap samt hur jag leder mitt team. Jag delar även med mig av mina nya insikter till teamet som nu känns mer förberett på nya utmaningar.

Tobias Meschke, VD Preglife

Programinnehåll och fakultet

Leader Evolve består av fem innehållsrika moduler över drygt sex månader med individuellt utformade mentorsejourer mellan varje modul.

Modul 1: Träna dig att fokusera på de saker som har störst effekt

Utifrån Oxford Leaderships program Self Managing Leadership ökar du din självkännedom och tydliggör din inre kompass. Du kommer bl a:

 • Lära dig att leda genom att ökat inflytande, inte auktoritet
 • Stärka förmågan att göra rätt val och fatta goda beslut under press
 • Utveckla din intuitiva, sociala och emotionella intelligens
 • Skapa tydlighet kring dina värderingar och din vision
 • Öka din kapacitet att förändra begränsande mönster och vanor
 • Träna dig i att fokusera på de få saker som allra stört effekt
 • Formulera transformerande mål och en kristallklar handlingsplan
 • Identifieriera en komplex verksamhetsutmaning (ditt eget case för programmet)

 

Modul 2: Accelererad utveckling av människor och organisation

 • Energy Management – praktiska verktyg för att fördjupa fokus, inre medvetenhet och intentionalitet även i tider av turbulens
 • Vertikal utveckling – hur du accelererar din förmåga att proaktivt möta såväl ökad mellanmänsklig komplexitet som omvärldskomplexitet
 • Team tools – perspektiv och verktygslåda för att snabbare kunna bygga adaptiva högfunktionella team

 

Modul 3: Leda innovation och nya paradigm

 • Perspektiv och modeller för affärsutveckling i en exponentiell värld
 • Utforskande av idéer och perspektiv som möjliggör framtidstransformation
 • Möten med inspiratörer, verksamheter och sammanhang som är eller kan bli världsledande inom produkt- och tjänsteinnovation och nytänkande ledarskap och organisering

 

Modul 4: Hållbart företagande och syftesdriven utveckling

 • Globala utmaningar och hävstång på hållbarhet – hur vi maximerar det totala värdet
 • Syftesdrivet ledarskap – fördjupning i vad som driver inre motivation hos människor och hur du utvecklar ditt och organisationens ledarskap för maximal utveckling och engagemang
 • Kommunikationsträning för att skapa trovärdighet och engagemang

 

Modul 5: Leda förändring och transformation

 • Framtidens talangutveckling – hur attrahera, utveckla och behålla dagens och morgondagens ledare utifrån deras specifika utvecklingsnivå och din organisations önskade kultur
 • Leda komplex förändring – hur driva framgångsrik adaptiv förändring över tid, hantera motstånd och skapa en rörelse
 • Programavslutning och diplomering

 

Individuell fördjupning – 4 mentorskapssejourer

Du kommer genom konfidentiella samtal tillsammans med Mats Eklund, en av Sveriges mest erfarna mentorer till senior chefer, att accelerera din vertikala ledarskapsresa.

Ni utforskar tillsammans dina styrkor och utvecklingsbehov som ledare och hur du på ett autentiskt sätt skapar möjligheter att leda genom din personlighet.

Programmet leds av Carl Lindeborg.
I programmet medverkar ledande fakultet inom en rad olika områden.

”Leader Evolve har gett mig många svar och helt nya perspektiv kring min egen utveckling och mitt ledarskap, framförallt professionellt men även privat. Att dessutom fått möjlighet att dela erfarenheten med en intim grupp av andra deltagare, under ledning av Carl, har varit mycket värdefullt.”

Andreas Stenbäck, CFO Volati AB

Vilka kommer du möta?

Deltagarna är seniora ledare i roller som VD, funktions- eller affärsområdesledare eller grundare, ägare eller styrelse. Programmet ger unikt och värdefullt affärsnätverk.

Datum för Leader Evolve Acceleration Journey 2023

Kommande program

Kontakta oss vid intresse.

Investering

195 000 kr
 • 15 programdagar
 • 4 mentorsejourer à 90 min
 • Kursmaterial
Kontakta oss Jag vill gärna veta mer Kostnader för boende och mat tillkommer.