EPISODE #03

3. Emma Stenström

om Kreativitet och Bubble Hopping

I detta utforskande samtal möter jag Emma Stenström, forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm, krönikör i Dagens Industri och tidigare gästprofessor vid Konstfack.

Samtalet kretsar kring de stora utmaningarna vi står inför både i den yttre och inre världen, och viktiga ledarskapsfärdigheter att utveckla för att kunna navigera genom utmaningarna och också leda vägen för andra.

Under samtalet talar vi mer specifikt om:

  • Att våga gå mot strömmen
  • Bubble Hopping – hur vi går tillväga för att söka och möta oliktänkande som en väg till fördjupad förståelse och kreativitet
  • Hur vi kan förstå kreativitet
  • Vad som blockerar kreativitet och hur vi kan förlösa vår kreativa potential
  • Vikten av att släppa kontroll och skapa tillsammans – ”co-creation”
  • Yoga och meditation för ökat fokus, lugn och insikt och den viktiga balansen mellan stillhet och aktivitet

 

Emmas öppenhet, nyfikenhet och passion smittar av sig. Jag hoppas och tror att du kommer uppskatta vårt samtal och att du får med tankar och insikter som hjälper dig på din väg framåt.

Många hälsningar,
Carl

“Det är otroligt stimulerande att samtala med människor som har en helt annan världssyn än mig.”
Emma Stenström