EPISODE #17

17. Petronella Kjellberg Andersen

om ledarskap och förändring i vår tid

I detta samtal träffar jag Petronella Kjellberg Andersen. Petronella spenderade 21 år i Försvarsmakten i många olika ledarroller både hemma i Sverige och på internationella uppdrag.

Hon gick sedan över till privat sektor och arbetade med ledarskapsutveckling på Handelshögskolan Executive Education i 5 år. Sedan ett drygt år är hon tillbaka vid Försvarsmakten. Nu som ansvarig för sektionen för strategisk kommunikation.

I samtalet talar vi om:

  • Petronellas erfarenheter från de olika rollerna i försvarsmakten och lärdomarna från de internationella insatserna
  • Vi pratar om hotbilden mot Sverige och hur Försvaret arbetar för att utveckla verksamheten utifrån den kontexten
  • Och vi pratar förstås mycket om ledarskap och även om vad det civila ledarskapet kan lära sig av de militära och vice versa

 

För mig var det här ett väldigt spännande samtal som både berör ledarskap i stort men också tangerar viktiga samhällsfrågor i vår tid.
Jag önskar god lyssning!

//Carl