EPISODE #11

11. Göran Gennvi

om natur och visdom

I detta samtal möter jag Göran Gennvi som under lång tid arbetat med utveckling av människor, ledare och organisationer genom att använda naturen som lärare och klassrum.

Göran driver Nature Academy Learning Lab och är engagerad i Stiftelsen Ekskäret och MindShift. Han har tidigare senior advisor till Tällberg Forum och jobbat tillsammans med visionära tänkare som Peter Senge och Otto Sharmer vid MIT.

 

Detta är ett ögonöppnande och inspirerande samtal där vi talar om:

  • Görans lärdomar från att ha studerat med flera ursprungsbefolkningar
  • Vad vi kan lära från deras visdomstraditioner och respekt för moder jord
  • De positiva effekterna av att vara i naturen
  • Naturen som nyckel till bättre beslutsfattande
  • De globala utmaningarna och behovet av transformation
  • Centrala egenskaper för framtidens ledarskap
  • Konkreta vanor och practices för personlig utveckling

 

För mig känns det självklart att naturen har mycket att lära oss i den tid av komplexa utmaningar som vi lever i. Göran är en fantastisk guide på den vägen och jag hoppas du får inspiration och användbara idéer från vårt samtal.

Varma hälsningar,
Carl

 

“Tar vi ut personer i naturen när de ska lära sig saker ser vi mycket snabbare utväxling.”
Göran Gennvi

 

Länkar till inspirationskällor som nämns i avsnittet

 

 

Läs mer om podden:

 

Ta del av de senaste poddnyheterna:

 

Läs mer om våra verksamheter: