Melker Larsson

Melker är affärsutvecklare och programkoordinator på Leader Evolve och drivs av att bidra till ökad hållbarhet i våra liv, livsstilar och organisationer. Våren 2022 tar han examen i Sustainable Enterprise Development vid Jönköping University. Utbildningen har gett en bred kunskap inom hållbarhet samt inom ekonomi och organisation. Melker har även studerat kurser inom biologi, energi, livsmedelssystem och ljud- och bild produktion.

Melker har många järn i elden och driver inte minst podcasten The Decade tillsammans med Jonathan Angel, där de nyfiket utforskar holistisk hållbarhet och svar på frågan "How on Earth can we live together?" tillsammans med vitt spridda ämnesexperter. Podden fokuserar på att illustrera samband mellan inre och yttre hållbarhet samt till att inspirera till mer hållbara gärningar.

Sedan unga år har Melker arrangerat evenemang, huvudsakligen inom idrott och hälsa. Han är VD för ATOBE AB, ett företag som bedriver den årliga swimrun-tävlingen Immeln Swimrun i naturnära miljöer i nordöstra Skåne.