En kväll om framtidens ledarskap – boklansering “Det autentiska skiftet”

29 November, 2023, 18:30—20:30

Vi kan inte lösa nya komplexa problem med samma logik som skapade dem.

När världen blir mer komplex och föränderlig blir det tydligt att vi står inför ett paradigmskifte. Inte bara ett teknologiskt skifte, utan också ett skifte i medvetenhet och ledarskap. För att matcha den yttre accelerationen och kunna navigera in i framtiden behöver vi växa snabbare än någonsin på insidan.

Carl Lindeborg bjuder in till en unik kväll med perspektiv och inspiration för ditt och din organisations fortsatta växande. Utifrån Carls nya bok ”Det autentiska skiftet – inre utveckling för en föränderlig värld” beskriver han nycklar som leder vägen mot nästa paradigm och hjälper dig stå stadigare och kraftfullare i den våg av transformation som bara börjat påverka organisationer och samhällen. I boken, som släpps i november, kondenserar Carl 20 års erfarenhet av utveckling av ledare och organisationer, satt i ett framtidsperspektiv.

Föreläsningen följs av ett panelsamtal om ledarskap och framtid tillsammans med:

LiseLotte J Bate, Kultur- och Hållbarhetschef, Granitor

Jenny Rundbladh, VD, SPP Pension och Försäkring

Lasse Wrennmark, grundare, Companions for Leadership

Sofia Lindman, Future of work expert och key note speaker

Under kvällen landar vi tankar och insikter genom härlig musik tillsammans med artisten Lisa Miskovsky. Därefter fortsätter samtalet i mingelform.

Varmt välkommen!

Du säkrar din biljett här.