EPISODE #07

7. Anders Wijkman

framtid och de globala utmaningarna

I det här avsnittet av Stigfinnare samtalar jag med Anders Wijkman. Få människor har Anders bredd och djup när det gäller de stora globala utmaningarna.

Anders har bland annat verkat inom FN, EU och Röda Korset, varit ordförande i tankesmedjan Club of Rome och författat ett flertal böcker.

Under samtalet talar vi om:

  • Anders långa och annorlunda karriär med fokus på de stora frågorna
  • Vikten av att bryta silos och kunna ta helhetsperspektivet
  • Empatins roll och balansen mellan att vara idealist och realist
  • Problemet med frikopplingen av ekonomi och natur
  • Behovet av ett ”nytt” FN och nya styrmodeller för världen
  • Det vi borde veta om de globala utmaningarna som vi inte vet
  • Förmågan att navigera komplexitet och långsiktighet
  • Hur vi bäst gör skillnad för en hållbar framtid
  • Kraften i att lyssna till rösten inifrån

 

Anders inspirerar verkligen till fördjupning och handling med sin djupa kunskap och sitt stora engagemang för de komplexa och globala system som vi alla är en del av. Jag önskar dig god lyssning och nya tankar och insikter.

/Carl

“Desto mer jag har lärt mig om livet och dess förutsättningar, desto mer radikal har jag blivit i mina åsikter.”
Anders Wijkman